XI Ciclo de Cine de la Memoria Histórica

19Nov20:0022:00XI Ciclo de Cine de la Memoria HistóricaTEATRO ESPAÑOL DE MARMOLEJO

Detalles del Evento

Hoy viernes llega a Marmolejo el 𝐗𝐈 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐧𝐞 “𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭ó𝐫𝐢𝐜𝐚” con p̲r̲o̲y̲e̲c̲c̲i̲ó̲n̲ ̲y̲ ̲c̲o̲l̲o̲q̲u̲i̲o̲ de la película “𝐌𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚”, de 𝐴𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐴𝑚𝑒𝑛á𝑏𝑎𝑟.

Viernes, 1̲9̲ ̲d̲e̲ ̲n̲o̲v̲i̲e̲m̲b̲r̲e̲
A partir de las 20:00
En el 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐨𝐥
E̲n̲t̲r̲a̲d̲a̲ ̲l̲i̲b̲r̲e̲ hasta completar aforo
¡No te lo pierdas!

Ampliar información

Hora

(Viernes) 20:00 - 22:00